ИМПРИНТ

Компания: Sunwater of life

Адрес:
Steingrübleweg 4
D-79108 Freiburg

Лице за контакт:
Изпълнителен директор, упълномощен да представлява дружеството: Nedjat Hajrizaj

Правна форма:
Търговия на дребно
Регистрационен съд: местен съд Freiburg

Телефон: +49 (0)162 / 16 9898 6
UST-IdNr.: DE344767126 съгласно § 27 a от закона за данъка върху продажбите

Отговорно
Отговаря за съдържанието:
Неджат Хайризай
Steingrübleweg 4
D-79108 Freiburg

Имейл: info@sunwater-of-life.de
URL: www.sunwater.of-life.de

Снимки
Собствени изображения, изображения на производителя, Pexels.com, Shutterstock.com

Икони
Flaticon.com

Съдържанието на този уебсайт е защитено с авторско право съгласно §72 от Закона за авторското право.

Платформа на Комисията на ЕС за онлайн решаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ние не сме длъжни и не желаем да участваме в процедури за разрешаване на спорове пред арбитражен съвет за защита на потребителите.

1. съдържание на онлайн офертата
Авторът не носи отговорност за актуалността, верността, пълнотата и качеството на предоставената информация. Исковете за отговорност срещу автора, свързани с материални или нематериални вреди, причинени от използването или неизползването на предоставената информация или от използването на неправилна или непълна информация, са изключени по принцип, доколкото няма доказана умишлена или груба небрежност от страна на автора. Всички оферти подлежат на промяна и не са обвързващи. Авторът си запазва изрично правото да променя, допълва или изтрива части от страниците или цялата оферта без предварително уведомление или да прекрати временно или постоянно публикуването. Информацията, съдържаща се в тази онлайн презентация, е само за информационни цели. Не се поема отговорност за неговата правилност и пълнота. Онлайн представянето не представлява договорна оферта.

2. авторско право и право на търговските марки
Авторът се старае да спазва авторските права върху графиките, звуковите документи, видеопоследователностите и текстовете, използвани във всички публикации, да използва графики, звукови документи, видеопоследователности и текстове, създадени от него, или да използва графики, звукови документи, видеопоследователности и текстове без лиценз. Всички имена на марки и търговски марки, споменати на уебсайта и евентуално защитени от трети страни, подлежат без ограничения на разпоредбите на приложимото законодателство за търговските марки и на правата на собственост на съответните регистрирани собственици. Самото споменаване на дадена търговска марка не означава, че тя не е защитена от правата на трети страни! Авторските права за публикуваните обекти, създадени от самия автор, остават единствено за автора на страниците. Всяко възпроизвеждане или използване на обекти като диаграми, звуци или текстове в други електронни или печатни публикации не е разрешено без съгласието на автора.

3. защита на данните
Вижте точка от менюто Защита на данните: https://www.corvid-ausstattung.de/datenschutz

4 Правна валидност на настоящия отказ от отговорност
Този отказ от отговорност трябва да се разглежда като част от интернет публикацията, от която сте били препратени. Ако части или отделни условия на това изявление не са законни или правилни, съдържанието или валидността на останалите части остават незасегнати от този факт.